آدرس بدون فیلتر سایت ایران بورس آنلاین

www.iranbourseonline.net

توضیحی در خصوص نرخ برابری ارزها در بازار معاملات ارز

.

در بازار معاملات ارز همواره ارزش برابری هر ارزی نسبت به ارز کشور دیگر ارزیابی می گردد . بنابراین ما همواره بجای یک ارز ، یک جفت ارز خواهیم داشت .
بعنوان مثال جفت ارز EUR/USD (یورو در مقابل دلار آمریکا) یا  GBP/USD (پوند انگلستان در برابر دلار آمریکا) و یا USD/JPY (دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن) و ... .

لطفاً به عبارت زیر دقت کنید :

EUR/USD = 1.2453
عبارت فوق نمایانگر ارزش برابری یورو به دلار آمریکا می باشد . یعنی در حال حاضر ارزش 1 یورو (طرف اول) معادل 1.5750 دلار آمریکا (طرف دوم) می باشد .
به بیان دیگر در صورتیکه شما 1 یورو داشته و قصد تبدیل آن به دلار آمریکا را داشته باشید به شما 1 دلار و 0.5750 سنت باز خواهند گرداند .بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین