زمان تهران ارز اهمیت رویداد واقعی پیش بینی قبلی
دوشنبه، January 23
02:30   EUR سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا           
17:00   CAD شاخص عمده فروشی (ماهانه) (نوامبر)   0.5% 1.1%  
سه شنبه، January 24
12:00   EUR شاخص مدیران خرید بخش تولیدی آلمان (ژانویه)     55.4 55.6  
12:00   EUR شاخص مدیران خرید بخش خدماتی آلمان (ژانویه)     54.5 54.3  
12:30   EUR گزارش مدیران خرید بخش تولیدی (ژانویه)     54.8 54.9  
12:30   EUR شاخص مدیران خرید (تولید و خدماتی) (ژانویه)   54.5 54.4  
12:30   EUR شاخص مدیران خرید بخش خدماتی (ژانویه)     53.9 53.7  
18:15   USD گزارش مدیران خرید بخش تولیدی (ژانویه)     54.5 54.3  
18:30   USD شاخص فروش خانه های موجود (ماهانه) (دسامبر)   -1.1% 0.7%  
18:30   USD شاخص فروش خانه های موجود (دسامبر)   5.50M 5.61M  
چهارشنبه، January 25
03:20   JPY صادرات (سالانه) (دسامبر)   1.2% -0.4%  
03:20   JPY تراز تجاری (دسامبر)   270B 153B  
04:00   AUD شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (سه ماهه چهارم)   1.6% 1.3%  
04:00   AUD شاخص بهای مصرف کننده (فصلی) (سه ماهه چهارم)   0.7% 0.7%  
04:00   AUD شاخص بهای مصرف کننده تعدیل شده (فصلی) (سه ماهه چهارم)   0.5% 0.4%  
12:30   EUR شاخص انتظارات کسب و کار آلمان (ژانویه)   105.8 105.6  
12:30   EUR شاخص شرایط فعلی کسب و کار آلمان (ژانویه)   116.9 116.6  
12:30   EUR شاخص فضای کسب و کار آلمان Ifo (ژانویه)   111.2 111.0  
14:30   GBP شاخص روند سفارشات بخش صنعتی (ژانویه)   5    
18:00   USD ذخایر نفت خام     2.347M  
18:00   USD ذخایر نفت خام Cushing     -1.274M  
پنجشنبه، January 26
تمام روز   تعطیل رسمی Australia - Australia Day
01:15   NZD شاخص بهای مصرف کننده (فصلی) (سه ماهه چهارم)   0.3% 0.3%
01:15   NZD شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (سه ماهه چهارم)   1.2% 0.4%
10:30   EUR شاخص فضای مصرف کننده آلمان (فوریه)   9.9 9.9  
13:00   GBP تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه چهارم)   0.5% 0.6%  
13:00   GBP تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه چهارم)   2.1% 2.2%  
17:00   USD تراز تجاری بخش کالا (دسامبر)     -65.30B  
17:00   USD مدعیان بیکاری آمریکا     234K  
18:15   USD شاخص مدیران خرید بخش خدماتی (ژانویه)   54.4 53.9  
18:30   USD شاخص فروش خانه های نوساز (دسامبر)   586K 592K  
18:30   USD شاخص فروش خانه های نوساز (ماهانه) (دسامبر)   -1.0% 5.2%  
جمعه، January 27
تمام روز   تعطیل رسمی China - Lunar New Year
02:15   NZD شاخص بهای مصرف کننده (فصلی) (سه ماهه چهارم)        
02:15   NZD شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (سه ماهه چهارم)        
03:00   JPY شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (دسامبر)   -0.3% -0.4%  
03:00   JPY شاخص بهای مصرف کننده خالص در شهر توکیو (سالانه) (ژانویه)   -0.4% -0.6%  
04:00   AUD شاخص بهای تولید کننده (سالانه) (سه ماهه چهارم)     0.5%  
04:00   AUD شاخص بهای تولید کننده (فصلی) (سه ماهه چهارم)     0.3%  
08:00   JPY شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (دسامبر)     -0.4%  
08:00   JPY شاخص بهای مصرف کننده خالص در شهر توکیو (سالانه) (ژانویه)     -0.6%  
17:00   USD شاخص سفارشات کالاهای بادوام (خالص) (ماهانه) (دسامبر)   0.5% 0.6%  
17:00   USD شاخص سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) (دسامبر)   2.6% -4.5%  
17:00   USD تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه چهارم)   2.2% 3.5%  
17:00   USD شاخص قیمتی تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه چهارم)   2.1% 1.4%  
18:30   USD شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (ژانویه)   88.9 88.9  
18:30   USD شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (ژانویه)   98.1 98.1  
شنبه، January 28
تمام روز   تعطیل رسمی China - Lunar New Year
شرح علائم واختصارات
سخنرانی
انتشار مقدماتی
بازنگری شده
در حال بازیابی داده

  • تاثیر مورد انتظار: کم
  • تاثیر مورد انتظار: متوسط
  • تاثیر مورد انتظار: زیاد
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین