زمان تهران ارز اهمیت رویداد واقعی پیش بینی قبلی
یکشنبه، May 28
تمام روز   تعطیل رسمی تعطیلی بانکی چین
دوشنبه، May 29
تمام روز   تعطیل رسمی تعطیلی بانکی چین
تمام روز   تعطیل رسمی تعطیلی بانکی آمریکا
تمام روز   تعطیل رسمی تعطیلی بانکی - انگلستان
05:45   USD سخنرانی عضو کمیته فدرال رزرو آمریکا - ویلیامز           
11:45   CHF گزارش سطح اشتغال (سه ماهه اول) 4.880M   4.920M
17:30   EUR سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - ماریو دراگی           
سه شنبه، May 30
تمام روز   تعطیل رسمی تعطیلی بانکی چین
03:15   NZD شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (آوریل) -7.6%   -1.2%
04:00   JPY شاخص مخارج خانوار (ماهانه) (آوریل)   1.1% -2.0%  
04:00   JPY شاخص مخارج خانوار (سالانه) (آوریل)   -0.7% -1.3%  
04:00   JPY نسبت موقعیت های شغلی به متقاضیان کار (آوریل)   1.46 1.45  
04:20   JPY شاخص خرده فروشی (سالانه) (آوریل)   2.3% 2.1%  
06:00   AUD شاخص مجوز های ساخت وساز (ماهانه) (آوریل)   3.0% -13.4%  
11:30   CHF شاخص های پیش رو (می)   106.2 106.0  
13:45   EUR سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - رئیس بانک مرکزی فنلاند           
16:30   EUR شاخص بهای مصرف کننده آلمان (ماهانه) (می)     -0.1% 0.0%  
17:00   USD شاخص قیمتی خالص مخارج مصرفی شخصی (سالانه) (آوریل)   1.5% 1.6%  
17:00   USD شاخص قیمتی خالص مخارج مصرفی شخصی (ماهانه) (آوریل)   0.1% -0.1%  
17:00   USD مخارج شخصی (ماهانه) (آوریل)   0.4% 0.0%  
17:00   CAD حساب جاری (سه ماهه اول)   -12.0B -10.7B  
17:00   CAD شاخص بهای مواد خام (ماهانه) (آوریل)     -1.6%  
17:30   USD شاخص بهای مسکن تک خانوار در 20 کلان شهر آمریکا (سالانه) (مارس)   5.7% 5.9%  
18:30   USD شاخص اطمینان مصرف کننده (می)   119.8 120.3  
20:30   EUR سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - رئیس بانک مرکزی اتریش           
21:30   USD سحنرانی عضو کمیته فدرال رزرو آمریکا - برینارد           
چهارشنبه، May 31
03:30   NZD سخنرانی رئیس بانک رزرو نیوزیلند - ویلر           
04:20   JPY شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (آوریل)     4.3% -1.9%  
05:30   CNY گزارش مدیران خرید بخش تولیدی (می)   51.0 51.2  
05:30   CNY شاخص مدیران خرید بخش غیر تولیدی (می)     54.0  
05:30   NZD شاخص اطمینان کسب و کار (می)     11.0  
05:40   NZD سخنرانی رئیس بانک رزرو نیوزیلند - ویلر           
06:00   AUD تامین منابع اعتباری بخش خصوصی (ماهانه) (آوریل)   0.4% 0.3%  
10:30   EUR شاخص خرده فروشی آلمان (ماهانه) (آوریل)   0.2% 0.1%  
11:50   EUR سخنرانی عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا           
12:25   EUR تغییرات بیکاری آلمان (می)   -15K -15K  
12:30   EUR نرخ بیکاری آلمان (می)   5.8% 5.8%  
13:30   EUR شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (می)     1.0% 1.2%  
13:30   EUR شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (می)     1.5% 1.9%  
13:30   EUR نرخ بیکاری (آوریل)   9.4% 9.5%  
16:30   USD سخنرانی عضو کمیته فدرال رزرو آمریکا - کاپلان           
17:00   CAD تولید ناخالص داخلی - GDP (ماهانه) (مارس)   0.2% 0.0%  
17:00   CAD تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه اول)     0.6%  
17:00   CAD شاخص تولید ناخالص داخلی سالانه (فصلی) (سه ماهه اول)   3.9% 2.6%  
17:00   EUR سخنرانی عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا           
18:15   USD شاخص مدیران خرید شیکاگو (می)   57.0 58.3  
18:30   USD شاخص خانه های در معرض فروش (ماهانه) (آوریل)   0.3% -0.8%  
22:30   USD "انتشار گزارش کتاب بژ فدرال Beige Book "        
پنجشنبه، June 1
04:00   USD سخنرانی عضو کمیته فدرال رزرو آمریکا - ویلیامز           
04:00   AUD شاخص تولیدی گروه صنایع استرالیا (می)     59.2  
04:20   JPY شاخص مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی (سالانه) (سه ماهه اول)   3.9% 3.8%  
04:40   USD سخنرانی عضو کمیته فدرال رزرو آمریکا - ویلیامز           
06:00   AUD شاخص مخارج سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی (فصلی) (سه ماهه اول)   0.8% -2.1%  
06:00   AUD شاخص خرده فروشی (ماهانه) (آوریل)   0.3% -0.1%  
06:15   CNY شاخص مدیران خرید بخش تولیدی چین (کایکسین) (می)   50.1 50.3  
08:15   JPY حراج اوراق قرضه دولتی 10 ساله ژاپن     0.030%  
10:15   CHF تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه اول)   0.4% 0.1%  
10:15   CHF تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه اول)   1.3% 0.6%  
10:30   GBP شاخص بهای مسکن در کل کشور (ماهانه) (می)   -0.1% -0.4%  
10:30   GBP شاخص بهای مسکن در کل کشور (سالانه) (می)   2.4% 2.6%  
11:45   CHF شاخص خرده فروشی (سالانه) (آوریل)   2.4% 2.1%  
12:00   CHF شاخص مدیران خرید بخش تولید و صنعت سوییس (می)   57.8 57.4  
12:25   EUR شاخص مدیران خرید بخش تولیدی آلمان (می)   59.4 59.4  
12:30   EUR گزارش مدیران خرید بخش تولیدی (می)   57.0 57.0  
13:00   GBP گزارش مدیران خرید بخش تولیدی (می)   56.5 57.3  
16:30   USD سخنرانی عضو کمیته فدرال رزرو آمریکا - پاول           
16:45   USD گزارش تغییرات اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا ADP (می)   180K 177K  
17:00   USD مدعیان بیکاری آمریکا   238K 234K  
17:00   USD شاخص بهره وری بخش غیر کشاورزی (فصلی) (سه ماهه اول)   -0.5% -0.6%  
17:00   USD شاخص هزینه هر واحد نیروی کار (فصلی) (سه ماهه اول)   2.8% 3.0%  
18:15   USD گزارش مدیران خرید بخش تولیدی (می)   52.5 52.5  
18:20   EUR سخنرانی عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا           
18:30   USD گزارش اشتغال بخش تولیدی ISM (می)   53.0 52.0  
18:30   USD شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ISM (می)   54.6 54.8  
19:30   USD ذخایر نفت خام - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)     -4.432M  
19:30   USD ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)     -0.741M  
جمعه، June 2
05:30   AUD آمار فروش خانه های نوساز توسط اتحادیه صنعت مسکن (ماهانه) (آوریل)     -1.1%  
13:00   GBP شاخص مدیران خرید بخش ساخت و ساز (می)   52.7 53.1  
17:00   USD شاخص متوسط درآمد ساعتی (ماهانه) (می)   0.2% 0.3%  
17:00   USD گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی NFP (می)   182K 211K  
17:00   USD نرخ مشارکت نیروی کار (می)     62.9%  
17:00   USD گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی-خصوصی (می)   173K 194K  
17:00   USD تراز تجاری (آوریل)   -46.10B -43.70B  
17:00   USD نرخ بیکاری (می)   4.4% 4.4%  
17:00   CAD شاخص بهره وری نیروی کار (فصلی) (سه ماهه اول)   0.2% 0.4%  
17:00   CAD تراز تجاری (آوریل)   -0.07B -0.14B  
21:15   USD سخنرانی عضو کمیته فدرال رزرو آمریکا - هارکر           
21:30   USD آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا     722  
شنبه، June 3
00:00   GBP خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان     -23.9K  
00:00   USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام     373.0K  
00:00   USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا     159.8K  
00:00   USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی     40.4K  
00:00   AUD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا     2.6K  
00:00   JPY خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن     -51.7K  
00:00   EUR خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو     64.8K  
شرح علائم واختصارات
سخنرانی
انتشار مقدماتی
بازنگری شده
در حال بازیابی داده

  • تاثیر مورد انتظار: کم
  • تاثیر مورد انتظار: متوسط
  • تاثیر مورد انتظار: زیاد
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین