زمان تهران ارز اهمیت رویداد واقعی پیش بینی قبلی
دوشنبه، September 18
تمام روز   تعطیل رسمی روز تکریم شهروندان کهنسال ژاپنی - تعطیل عمومی
12:30   EUR شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (آگوست) 1.2% 1.2% 1.2%  
12:30   EUR شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (آگوست) 0.3% 0.3% -0.5%  
12:30   EUR شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (آگوست) 1.5% 1.5% 1.5%  
16:00   CAD اوراق بهادار خارجی خریداری شده (ژولای) 23.95B 4.46B -0.86B
18:00   EUR سخنرانی عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا           
18:30   GBP سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان           
23:30   USD خالص معاملات بلند مدت اوراق خزانه (ژولای) 1.3B 42.3B 34.4B  
سه شنبه، September 19
01:30   NZD شاخص انتظارات مصرف کننده - Westpac (سه ماهه سوم) 112.4   113.4  
05:00   AUD شاخص بهای مسکن (فصلی) (سه ماهه دوم) 1.9% 1.1% 2.2%  
05:00   AUD گزارش آخرین نشست بانک رزرو استرالیا        
12:30   EUR شاخص ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد آلمان ZEW (سپتامبر) 87.9 86.6 86.7  
12:30   EUR شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی آلمان ZEW (سپتامبر) 17.0 12.5 10.0  
12:30   EUR شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی 31.7 32.4 29.3  
16:00   USD شاخص مجوز های ساخت و ساز (آگوست) 1.300M 1.220M 1.230M
16:00   USD شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (آگوست) 5.7% -0.8% -4.1%  
16:00   USD حساب جاری (سه ماهه دوم) -123.1B -115.1B -113.5B
16:00   USD شاخص بهای صادرات (ماهانه) (آگوست) 0.6% 0.2% 0.5%
16:00   USD آمار پروژه های مسکونی شروع شده (آگوست) 1.180M 1.175M 1.190M
16:00   USD آمار پروژه های مسکونی شروع شده (ماهانه) (آگوست) -0.8% 1.7% -2.2%
16:00   USD شاخص بهای واردات (ماهانه) (آگوست) 0.6% 0.4% -0.1%
16:00   CAD شاخص فروش محصولات کارخانجات (ماهانه) (ژولای) -2.6% -1.6% -1.9%
17:30   USD سخنرانی رئیس جمهور آمریکا (دونالد ترامپ)           
18:05   NZD شاخص جهانی قیمت لبنیات 0.9%   0.3%  
چهارشنبه، September 20
00:05   USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API) 1.443M 3.500M 6.181M  
02:15   NZD حساب جاری (فصلی) (سه ماهه دوم) -0.62B -0.88B 0.24B  
02:15   NZD حساب جاری (سالانه) (سه ماهه دوم) -7.49B -8.08B -8.13B  
03:20   JPY تراز تجاری تعدیل شده 0.37T 0.41T 0.36T
03:20   JPY صادرات (سالانه) (آگوست) 18.1% 14.7% 13.4%  
03:20   JPY تراز تجاری (آگوست) 114B 94B 422B
09:30   EUR شاخص بهای تولید کننده آلمان (ماهانه) (آگوست) 0.2% 0.1% 0.2%  
12:00   GBP شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (آگوست) 1.0% 0.2% 0.7%
12:00   GBP شاخص خرده فروشی خالص (سالانه) (آگوست) 2.8% 1.4% 1.7%
12:00   GBP شاخص خرده فروشی (سالانه) (آگوست) 2.4% 1.1% 1.4%
12:00   GBP شاخص خرده فروشی (ماهانه) (آگوست) 1.0% 0.2% 0.6%
17:30   USD شاخص فروش خانه های موجود (آگوست) 5.35M 5.46M 5.44M  
17:30   USD شاخص فروش خانه های موجود (ماهانه) (آگوست) -1.7% 0.3% -1.3%  
18:00   USD ذخایر نفت خام - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) 4.591M 3.493M 5.888M  
18:00   USD ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) 0.703M   1.023M  
21:30   USD گزارش برآورد های اقتصادی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا           
21:30   USD بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا        
21:30   USD تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا 1.25% 1.25% 1.25%  
22:00   USD کنفرانس مطبوعاتی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا           
پنجشنبه، September 21
02:15   NZD تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه دوم) 0.8% 0.8% 0.6%
06:30   JPY بیانیه سیاست های پولی بانک مرکزی ژاپن (سالانه)        
06:30   JPY BoJ تعیین نرخ بهره -0.10% -0.10% -0.10%  
08:40   AUD سخنرانی رئیس بانک مرکزی استرالیا           
10:00   JPY کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی ژاپن           
11:30   EUR بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا        
13:00   EUR سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا           
16:00   USD مدعیان بیکاری آمریکا 259K 300K 282K
16:00   USD شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا (سپتامبر) 23.8 17.2 18.9  
16:00   USD گزارش اشتغال فدرال رزرو فیلادلفیا (سپتامبر) 6.6   10.1  
16:00   CAD شاخص عمده فروشی (ماهانه) (ژولای) 1.5% -0.9% -0.6%
17:00   EUR سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - ماریو دراگی           
جمعه، September 22
10:45   EUR سخنرانی عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا           
11:00   EUR شاخص مدیران خرید بخش تولیدی آلمان (سپتامبر)   60.6 59.0 59.3  
11:00   EUR شاخص مدیران خرید بخش خدماتی آلمان (سپتامبر)   55.6 53.8 53.5  
11:30   EUR سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - ماریو دراگی           
11:30   EUR گزارش مدیران خرید بخش تولیدی (سپتامبر)   58.2 57.1 57.4  
11:30   EUR شاخص مدیران خرید (تولید و خدماتی) (سپتامبر)   56.7 55.5 55.7  
11:30   EUR شاخص مدیران خرید بخش خدماتی (سپتامبر)   55.6 54.7 54.7  
13:00   EUR سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - ماریو دراگی           
13:30   GBP شاخص روند سفارشات بخش صنعتی (سپتامبر) 7 13 13  
13:30   USD سخنرانی عضو کمیته فدرال رزرو آمریکا - ویلیامز           
14:45   EUR سخنرانی نایب رئیس بانک مرکزی اروپا           
16:00   CAD شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (آگوست) 0.9%   0.9%  
16:00   CAD شاخص بهای مصرف کننده خالص (ماهانه) (آگوست) 0.0%   -0.1%  
16:00   CAD شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (ژولای) 0.2% 0.4% 0.4%
16:00   CAD شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (آگوست) 0.1% 0.2% 0.0%  
16:00   CAD شاخص خرده فروشی (ماهانه) (ژولای) 0.4% 0.1% 0.1%  
16:45   EUR سخنرانی نایب رئیس بانک مرکزی اروپا           
17:00   GBP سخنرانی نخست وزیر انگلستان‎           
17:00   USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا           
17:15   USD گزارش مدیران خرید بخش تولیدی (سپتامبر)   53.0 53.0 52.8  
17:15   USD شاخص مدیران خرید (تولید و خدماتی)   54.6   55.3  
17:15   USD شاخص مدیران خرید بخش خدماتی (سپتامبر)   55.1 55.9 56.0  
20:30   USD آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا 744   749  
21:00   USD سخنرانی عضو کمیته فدرال رزرو آمریکا - کاپلان           
23:00   GBP خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان -10.2K   -46.1K  
23:00   USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام 418.1K   374.5K  
23:00   USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا 236.1K   254.8K  
23:00   USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی 101.3K   188.0K  
23:00   AUD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا 72.5K   63.0K  
23:00   JPY خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن -51.3K   -57.3K  
23:00   EUR خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو 62.8K   86.1K  
شنبه، September 23
تمام روز   تعطیل رسمی روز اعتدال پاییزی در کشور ژاپن - تعطیل عمومی
شرح علائم واختصارات
سخنرانی
انتشار مقدماتی
بازنگری شده
در حال بازیابی داده

  • تاثیر مورد انتظار: کم
  • تاثیر مورد انتظار: متوسط
  • تاثیر مورد انتظار: زیاد
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین