زمان تهران ارز اهمیت رویداد واقعی پیش بینی قبلی
دوشنبه، November 20
03:20   JPY تراز تجاری تعدیل شده 0.32T 0.21T 0.27T
03:20   JPY صادرات (سالانه) (اکتبر) 14.0% 15.8% 14.1%  
03:20   JPY تراز تجاری (اکتبر) 285B 330B 668B
10:30   EUR شاخص بهای تولید کننده آلمان (ماهانه) (اکتبر) 0.3% 0.3% 0.3%  
15:45   EUR سخنرانی عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا           
17:30   EUR سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - ماریو دراگی           
17:45   EUR سخنرانی نایب رئیس بانک مرکزی اروپا           
19:30   EUR سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - ماریو دراگی           
سه شنبه، November 21
04:00   AUD گزارش آخرین نشست بانک رزرو استرالیا        
12:35   AUD سخنرانی رئیس بانک مرکزی استرالیا           
13:30   GBP گزارش چشم انداز اقتصادی و تورمی بانک به پارلمان           
14:30   GBP شاخص روند سفارشات بخش صنعتی (نوامبر) 17 3 -2  
17:00   CAD شاخص عمده فروشی (ماهانه) (سپتامبر) -1.2% 0.3% 0.4%
17:45   NZD شاخص جهانی قیمت لبنیات -3.4%   -3.5%  
18:30   USD شاخص فروش خانه های موجود (ماهانه) (اکتبر) 2.0% 0.7% 0.4%
18:30   USD شاخص فروش خانه های موجود (اکتبر) 5.48M 5.42M 5.37M
18:30   EUR سخنرانی عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا           
چهارشنبه، November 22
01:05   USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API) -6.356M -1.500M 6.513M  
02:30   USD سخنرانی رئیس فدرال ررزو آمریکا           
04:00   AUD شاخص اتمام پروژه های ساخت و ساز (فصلی) (سه ماهه سوم) 15.7% -2.3% 9.8%
16:00   GBP گزارش بودجه پاییز           
17:00   USD شاخص سفارشات کالاهای بادوام (خالص) (ماهانه) (اکتبر) 0.4% 0.5% 1.1%
17:00   USD شاخص سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) (اکتبر) -1.2% 0.3% 2.2%
17:00   USD مدعیان بیکاری آمریکا 239K 240K 252K
18:30   USD شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (نوامبر) 88.9 87.6 87.6  
18:30   USD شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (نوامبر) 98.5 98.0 97.8  
19:00   USD ذخایر نفت خام - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) -1.855M -1.545M 1.854M  
19:00   USD ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) -1.827M   -1.504M  
21:30   USD آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا 747   738  
22:30   USD گزارش آخرین نشست پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا        
پنجشنبه، November 23
تمام روز   تعطیل رسمی روز شکرگزاری - تعطیل عمومی
تمام روز   تعطیل رسمی روز شکرگزاری - تعطیل عمومی
01:15   NZD شاخص خرده فروشی خالص (فصلی) 0.5% 0.9% 1.9%
01:15   NZD شاخص خرده فروشی (فصلی) (سه ماهه سوم) 0.2% 0.4% 2.0%  
10:30   EUR شاخص تولید ناخالص داخلی - تولید ناخالص داخلی - GDP آلمان (فصلی) (سه ماهه سوم) 0.8% 0.8% 0.8%  
10:30   EUR شاخص تولید ناخالص داخلی - تولید ناخالص داخلی - GDP آلمان (سالانه) (سه ماهه سوم) 2.3% 2.6% 2.3%  
12:00   EUR شاخص مدیران خرید بخش تولیدی آلمان (نوامبر)   62.5 60.4 60.6  
12:00   EUR شاخص مدیران خرید بخش خدماتی آلمان (نوامبر)   54.9 55.0 54.7  
12:05   EUR سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا           
12:30   EUR گزارش مدیران خرید بخش تولیدی (نوامبر)   60.0 58.3 58.5  
12:30   EUR شاخص مدیران خرید (تولید و خدماتی) (نوامبر)   57.5 56.0 56.0  
12:30   EUR شاخص مدیران خرید بخش خدماتی (نوامبر)   56.2 55.1 55.0  
13:00   GBP شاخص سرمایه گذاری کسب و کار (فصلی) (سه ماهه سوم)   0.2% 0.4% 0.5%  
13:00   GBP تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه سوم)   1.5% 1.5% 1.5%  
13:00   GBP تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه سوم)   0.4% 0.4% 0.4%  
16:00   EUR انتشار حساب های سیاست های پولی بانک مرکزی اروپا        
17:00   CAD شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (سپتامبر) 0.3% 1.0% -0.4%
17:00   CAD شاخص خرده فروشی (ماهانه) (سپتامبر) 0.1% 0.9% -0.1%
20:00   CHF سخنرانی رئیس بانک ملی سوئیس        
21:45   EUR سخنرانی عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا           
جمعه، November 24
  تعطیل رسمی (نیمه تعطیل) بسته شدن زود هنگام بانک های آمریکا، روز بعد از تعطیلات شکرگذاری - ساعت ۲۱:۳۰ تهران
01:15   NZD تراز تجاری (ماهانه) (اکتبر) -871M -750M -1,143M  
01:15   NZD تراز تجاری (سالانه) (اکتبر) -2,990M -2,705M -2,910M  
12:30   EUR شاخص انتظارات کسب و کار آلمان (نوامبر) 111.0 108.9 109.2
12:30   EUR شاخص شرایط فعلی کسب و کار آلمان (نوامبر) 124.4 125.0 124.8  
12:30   EUR شاخص فضای کسب و کار آلمان Ifo (نوامبر) 117.5 116.6 116.8
13:00   GBP آمار وام های رهنی تایید شده BBA   40.9K 41.6K  
16:00   EUR سخنرانی نایب رئیس بانک مرکزی اروپا           
18:15   USD گزارش مدیران خرید بخش تولیدی (نوامبر)     54.8 54.6  
18:15   USD شاخص مدیران خرید بخش خدماتی (نوامبر)     55.6 55.3  
21:45   EUR سخنرانی عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا           
شرح علائم واختصارات
سخنرانی
انتشار مقدماتی
بازنگری شده
در حال بازیابی داده

  • تاثیر مورد انتظار: کم
  • تاثیر مورد انتظار: متوسط
  • تاثیر مورد انتظار: زیاد
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین