زمان تهران ارز اهمیت رویداد واقعی پیش بینی قبلی
دوشنبه، February 19
تمام روز   تعطیل رسمی تعطیلی عمومی - کانادا
تمام روز   تعطیل رسمی تعطیلی عمومی - آمریکا
تمام روز   تعطیل رسمی تعطیلی عمومی - چین
03:20   JPY تراز تجاری تعدیل شده 0.37T 0.14T 0.09T  
03:20   JPY صادرات (سالانه) (ژانویه) 12.2% 10.3% 9.3%  
03:20   JPY تراز تجاری (ژانویه) -943B -1,002B 359B  
طول روز   EUR نشست کشور های عضو ناحیه یورو        
22:15   GBP سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Carney           
سه شنبه، February 20
تمام روز   تعطیل رسمی تعطیلی عمومی - چین
01:15   NZD شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده (فصلی) (سه ماهه چهارم) 0.9% 0.3% 1.0%  
01:45   AUD سخنرانی نایب رئیس بانک رزرو استرالیا - Bullock           
04:00   AUD گزارش آخرین نشست بانک رزرو استرالیا        
10:30   EUR شاخص بهای تولید کننده آلمان (ماهانه) (ژانویه) 0.5% 0.5% 0.2%  
13:30   EUR شاخص ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد آلمان ZEW (فوریه) 92.3 93.9 95.2  
13:30   EUR شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی آلمان ZEW (فوریه) 17.8 16.5 20.4  
طول روز   EUR نشست وزیران اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا        
13:30   EUR شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی 29.3 28.4 31.8  
14:30   GBP شاخص روند سفارشات بخش صنعتی (فوریه) 10 12 14  
17:00   CAD شاخص عمده فروشی (ماهانه) (دسامبر) -0.5% 0.4% 0.3%
18:15   NZD شاخص جهانی قیمت لبنیات -0.5%   5.9%  
چهارشنبه، February 21
تمام روز   تعطیل رسمی تعطیلی عمومی - چین
04:00   AUD شاخص اتمام پروژه های ساخت و ساز (فصلی) (سه ماهه چهارم) -19.4% -10.1% 16.6%
04:00   AUD شاخص بهای دستمزد (فصلی) (سه ماهه چهارم) 0.6% 0.5% 0.5%  
04:40   JPY سخنرانی عضو بانک مرکزی ژاپن - Funo           
12:00   EUR شاخص مدیران خرید بخش تولیدی آلمان (فوریه)   60.3 60.6 61.1  
12:00   EUR شاخص مدیران خرید بخش خدماتی آلمان (فوریه)   55.3 56.9 57.3  
12:30   EUR گزارش مدیران خرید بخش تولیدی (فوریه)   58.5 59.2 59.6  
12:30   EUR شاخص مدیران خرید (تولید و خدماتی) (فوریه)   57.5 58.5 58.8  
12:30   EUR شاخص مدیران خرید بخش خدماتی (فوریه)   56.7 57.7 58.0  
13:00   GBP شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا (دسامبر)   2.5% 2.5%  
13:00   GBP تغییرات مدعیان بیکاری (ژانویه)   2.3K 8.6K  
13:00   GBP نرخ بیکاری (دسامبر)   4.3% 4.3%  
17:30   USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Harker           
17:45   GBP سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Carney           
17:45   GBP سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلستان - Haldane           
17:45   GBP سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلستان - Tenreyro           
17:45   GBP گزارش چشم انداز اقتصادی و تورمی بانک به پارلمان         
17:45   GBP سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلستان - Broadbent           
18:15   USD گزارش مدیران خرید بخش تولیدی (فوریه)     55.4 55.5  
18:15   USD شاخص مدیران خرید (تولید و خدماتی)       53.8  
18:15   USD شاخص مدیران خرید بخش خدماتی (فوریه)     53.8 53.3  
18:30   USD شاخص فروش خانه های موجود (ماهانه) (ژانویه)   0.9% -3.6%  
18:30   USD شاخص فروش خانه های موجود (ژانویه)   5.61M 5.57M  
22:30   USD گزارش آخرین نشست پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا        
پنجشنبه، February 22
01:00   USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)     3.947M  
04:45   USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Kashkari           
08:45   USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Quarles           
12:30   EUR شاخص انتظارات کسب و کار آلمان (فوریه)   107.9 108.4  
12:30   EUR شاخص شرایط فعلی کسب و کار آلمان (فوریه)   127.0 127.7  
12:30   EUR شاخص فضای کسب و کار آلمان Ifo (فوریه)   117.0 117.6  
13:00   GBP شاخص سرمایه گذاری کسب و کار (فصلی) (سه ماهه چهارم)     0.5% 0.5%  
13:00   GBP تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه چهارم)   1.5% 1.5%  
13:00   GBP تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه چهارم)   0.5% 0.5%  
16:00   EUR گزارش آخرین نشست پولی بانک مرکزی اروپا (ECB Minutes)        
17:00   USD مدعیان بیکاری آمریکا   230K 230K  
17:00   CAD شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (دسامبر)   0.3% 1.6%  
17:00   CAD شاخص خرده فروشی (ماهانه) (دسامبر)   0.2% 0.2%  
18:30   USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Dudley           
19:30   USD ذخایر نفت خام - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)   1.333M 1.841M  
19:30   USD ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)     -3.642M  
20:40   USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic           
جمعه، February 23
00:00   USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Kaplan           
01:15   NZD شاخص خرده فروشی خالص (فصلی)   0.7% 0.5%  
01:15   NZD شاخص خرده فروشی (فصلی) (سه ماهه چهارم)   1.4% 0.2%  
03:00   JPY شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (ژانویه)   0.8% 0.9%  
03:00   JPY شاخص بهای مصرف کننده خالص در شهر توکیو (سالانه) (فوریه)   0.8% 0.7%  
10:30   EUR شاخص تولید ناخالص داخلی - تولید ناخالص داخلی - GDP آلمان (سالانه) (سه ماهه چهارم)   2.3% 2.3%  
10:30   EUR شاخص تولید ناخالص داخلی - تولید ناخالص داخلی - GDP آلمان (فصلی) (سه ماهه چهارم)   0.6% 0.8%  
13:30   EUR شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (ژانویه)   1.0% 0.9%  
13:30   EUR شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (ژانویه)   -0.9% 0.4%  
13:30   EUR شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (ژانویه)   1.3% 1.3%  
15:30   GBP سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلستان           
17:00   CAD شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (ژانویه)     1.2%  
17:00   CAD شاخص بهای مصرف کننده خالص (ماهانه) (ژانویه)     -0.5%  
17:00   CAD شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (ژانویه)   0.4% -0.4%  
18:45   USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Dudley           
21:30   USD آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا     798  
22:00   USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Mester           
22:00   EUR سخنرانی عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا           
شنبه، February 24
00:00   GBP خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان     14.9K  
00:00   USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام     712.3K  
00:00   USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا     175.6K  
00:00   USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی     179.0K  
00:00   AUD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا     9.1K  
00:00   JPY خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن     -115.5K  
00:00   EUR خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو     127.3K  
00:10   USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams           
شرح علائم واختصارات
سخنرانی
انتشار مقدماتی
بازنگری شده
در حال بازیابی داده

  • تاثیر مورد انتظار: کم
  • تاثیر مورد انتظار: متوسط
  • تاثیر مورد انتظار: زیاد
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین