زمان تهران ارز اهمیت رویداد واقعی پیش بینی قبلی
دوشنبه، March 27
12:30   EUR شاخص انتظارات کسب و کار آلمان (مارس) 105.7 104.3 104.2
12:30   EUR شاخص شرایط فعلی کسب و کار آلمان (مارس) 119.3 118.3 118.4  
12:30   EUR شاخص فضای کسب و کار آلمان Ifo (مارس) 112.3 111.0 111.1
13:50   EUR سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا           
16:30   EUR سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا           
21:45   EUR سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا           
سه شنبه، March 28
02:30   AUD سخنرانی نائب رئیس بانک رزرو استرالیا           
03:00   USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو           
11:30   EUR سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا           
16:15   EUR سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا           
17:00   USD تراز تجاری بخش کالا (فوریه) -64.80B -66.60B -68.84B
17:30   USD شاخص بهای مسکن تک خانوار در 20 کلان شهر آمریکا (سالانه) (ژانویه) 5.7% 5.6% 5.5%
18:30   USD شاخص اطمینان مصرف کننده (مارس) 125.6 114.0 116.1
18:40   CAD سخنرانی رئیس بانک مرکزی کانادا           
19:40   CAD سخنرانی رئیس بانک مرکزی کانادا           
21:15   USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا           
21:20   USD سخنرانی رئیس فدرال ررزو آمریکا           
21:30   USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو           
چهارشنبه، March 29
01:00   USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا           
01:05   USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API) 1.909M 0.300M 4.529M  
04:20   JPY شاخص خرده فروشی (سالانه) (فوریه) 0.1% 0.5% 1.0%  
16:00   GBP سخنرانی نخست وزیر انگلستان‎           
18:30   USD شاخص خانه های در معرض فروش (ماهانه) (فوریه)   2.4% -2.8%  
19:00   USD ذخایر نفت خام - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)   1.357M 4.954M  
19:00   USD ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)     1.419M  
20:00   USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا           
21:20   EUR سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا           
21:45   USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو           
پنجشنبه، March 30
04:30   AUD آمار فروش خانه های نوساز توسط اتحادیه صنعت مسکن (ماهانه) (فوریه)     -2.2%  
11:30   CHF شاخص های پیش رو (مارس)   106.0 107.2  
16:30   EUR شاخص بهای مصرف کننده آلمان (ماهانه) (مارس)     0.4% 0.6%  
17:00   USD تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه چهارم)   2.0% 1.9%  
17:00   USD شاخص قیمتی تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه چهارم)   2.0% 2.0%  
17:00   USD مدعیان بیکاری آمریکا   248K 261K  
17:00   CAD شاخص بهای مواد خام (ماهانه) (فوریه)   0.8% 1.7%  
18:15   USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو           
19:30   USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو           
جمعه، March 31
01:00   USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو           
02:15   NZD شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (فوریه)     0.8%  
04:00   JPY شاخص مخارج خانوار (ماهانه) (فوریه)   0.4% 0.5%  
04:00   JPY شاخص مخارج خانوار (سالانه) (فوریه)   -1.7% -1.2%  
04:00   JPY نسبت موقعیت های شغلی به متقاضیان کار (فوریه)   1.43 1.43  
04:00   JPY شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (فوریه)   0.2% 0.1%  
04:00   JPY شاخص بهای مصرف کننده خالص در شهر توکیو (سالانه) (مارس)   -0.2% -0.3%  
04:20   JPY شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (فوریه)     1.2% -0.4%  
04:30   NZD شاخص اطمینان کسب و کار (مارس)     16.6  
05:00   AUD تامین منابع اعتباری بخش خصوصی (ماهانه) (فوریه)   0.5% 0.2%  
05:30   CNY گزارش مدیران خرید بخش تولیدی (مارس)   51.6 51.6  
05:30   CNY شاخص مدیران خرید بخش غیر تولیدی (مارس)     54.2  
10:30   GBP شاخص بهای مسکن در کل کشور (ماهانه) (مارس)   0.4% 0.6%  
10:30   GBP شاخص بهای مسکن در کل کشور (سالانه) (مارس)   4.1% 4.5%  
10:30   EUR شاخص خرده فروشی آلمان (ماهانه) (فوریه)   0.7% -0.8%  
12:30   EUR تغییرات بیکاری آلمان (مارس)   -10K -14K  
12:30   EUR نرخ بیکاری آلمان (مارس)   5.9% 5.9%  
13:00   GBP شاخص سرمایه گذاری کسب و کار (فصلی) (سه ماهه چهارم)   -1.0% -1.0%  
13:00   GBP حساب جاری (سه ماهه چهارم)   -16.0B -25.5B  
13:00   GBP تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه چهارم)   0.7% 0.7%  
13:00   GBP تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه چهارم)   2.0% 2.0%  
13:30   EUR شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (مارس)     0.8% 0.9%  
13:30   EUR شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (مارس)     0.4%  
13:30   EUR شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (مارس)     1.8% 2.0%  
13:30   EUR سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا           
17:00   USD شاخص قیمتی خالص مخارج مصرفی شخصی (ماهانه) (فوریه)   0.2% 0.3%  
17:00   USD شاخص قیمتی خالص مخارج مصرفی شخصی (سالانه) (فوریه)   1.7% 1.7%  
17:00   USD مخارج شخصی (ماهانه) (فوریه)   0.2% 0.2%  
17:00   CAD تولید ناخالص داخلی - GDP (ماهانه) (ژانویه)   0.3% 0.3%  
18:00   USD سخنرانی عضو کیمته بازار آزاد فدرال رزرو           
18:15   USD شاخص مدیران خرید شیکاگو (مارس)   56.9 57.4  
18:30   USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو           
18:30   USD شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (مارس)   87.0 86.7  
18:30   USD شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (مارس)   97.6 97.6  
22:30   USD آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا     652  
شنبه، April 1
00:00   GBP خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان     -107.8K  
00:00   USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام     418.5K  
00:00   USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا     116.3K  
00:00   USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی     89.1K  
00:00   AUD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا     45.0K  
00:00   JPY خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن     -67.0K  
00:00   EUR خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو     -19.7K  
01:30   GBP سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان           
06:15   CNY شاخص مدیران خرید بخش تولیدی چین (کایکسین) (مارس)   51.5 51.7  
شرح علائم واختصارات
سخنرانی
انتشار مقدماتی
بازنگری شده
در حال بازیابی داده

  • تاثیر مورد انتظار: کم
  • تاثیر مورد انتظار: متوسط
  • تاثیر مورد انتظار: زیاد
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین